Bom z rolerem grota do jachtów
o długości 7,20 - 7,50 mb BR315

Bom roler