Dotacje UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Nazwa projektu:1

"Dywersyfikacja działalności PEM Usługi Wielobranżowe"

Hasło:

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"


Nazwa beneficjenta:

PEM Usługi Wielobranżowe Zbigniew Mulawa


Projekt :

Całkowity koszt projektu wynosi 147 354,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 71 880,00 PLN.


LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat

Punkt Informacyjny LAWP:
tel. 081 46 23 831
tel. 081 46 23 812

www.lawp.lubelskie.pl


DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel. 081 44 16 738


Adresy Stron dotyczących Funduszy UE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Komisja Europejska

Fundusz Strukturalne

Fundusze Europejskie

Program Rozwoju Polski Wschodniej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013